Základní princip odpočtů

Náklady, které považují firmy za běžné a rutinní, se často dají zahrnout do výzkumu a vývoje. Změna výrobního procesu, aktualizace informačního systému, inovace výrobku, zakázková výroba, snaha o minimalizaci dopadů na životní prostředí apod. To vše a mnoho dalšího lze zahrnout do daňového odpočtu.

 Z každého milionu výdajů vyčísleného do odpočtu získáte 190 000 Kč. 

Jak lze naložit s odpočty

Jako poplatník můžete ovlivnit, jak naložíte s odpočty. Pokud vám v roce, kdy je možné uplatnit odpočet, vznikne ztráta či nedostatečný daňový základ pro uplatnění, můžete si odpočet převést do dalšího období. To lze udělat až po dobu tří let od doby, kdy vznikl nárok na odpočet.