Vývojové projekty 

Vývoj nejsou pouze bílé pláště a mikroskopy. Inovujete své výrobky? Provádíte zakázkovou výrobu nebo zavádíte novou technologii do výroby? Pak tedy vyvíjíte. 

Pro určení výzkumu jsou přitom stěžejními dvě kritéria: prvek novosti a uplatnění nových řešení. 

 • Prvek novosti – posuzuje se cíl projektu. Jako například rozšíření know-how, inovace výrobku nebo zavedení technologie do výroby.
 • Uplatnění nových řešení –  pro překonání existujících problémů v projektovém záměru. 

Realizovat můžete začít hned. Nemusíte čekat na vyhlášení výzvy ani schválení vašeho projektu.   

Základní výhody a rozdíly oproti dotačním programům

 • U výzkumných projektů úřady nevyžadují striktní kritéria v podobě závazných výstupů – dosažení výzkumných cílů, výše investice, doba udržitelnosti či počet nově vytvořených pracovních míst.
 • Odpočty mohou využít firmy všech velikostí, ze všech regionů i všech ekonomických odvětví.
 • Nejste závislí na otevření konkrétního dotačního programu. S realizací projektu můžete začít ihned.
 • Uplatnění odpočtů je administrativně méně náročné.  
 • Projekty nemají omezenou maximální délku realizace. Mohou být rozloženy na delší období. 
 • Oproti dotacím nemusíte s projektem soutěžit ve výzvách, čímž chráníte své know-how. 

Příklady možných projektů v různých odvětvích

Informační a telekomunikační technologie

 • Vývoj SW, aplikací a jejich modulů
 • Rozvoji funkcionality informačních systémů
 • Efektivní vyhodnocování a skladování dat
 • Oblast open source platforem a řešení
 • Úpravy optimalizačních algoritmů

Finanční sektor

 • Analýza finančního rizika
 • Nové finanční služby
 • Vývoj rizikových modelů
 • Modely úročení

Služby

 • Nové zavádění interních procesů 
 • Techniky pro zjišťování chování spotřebitelů
 • Efektivní data management

Elektrotechnický a elektronický průmysl

 • Systémy pro řízení a regulaci procesů
 • Nové principy a nové komponenty el. techniky
 • Návrh, design a zapojení celkových systémových sestav

Inženýrské a projekční činnosti

 • Návrh atypických technologických celků
 • Projekce strojních technologií dle požadavků zákazníka
 • Diagnostika a optimalizace speciálních zařízení

Strojírenství

 • Oblast automatizace a robotizace
 • Zvyšování výkonnosti strojů
 • Speciální nástroje dle požadavků zákazníků

Chemický průmysl a průmysl stavebních hmot

 • Nalézání nových vlastností pro již existující látky
 • Nové nebo modifikované směsi a receptury
 • Snižování negativních dopadů na životní prostředí

Příklady uplatnění odpočtu v souběhu s dotacemi z EU

 • Dotované projekty v období udržitelnosti 
  Mnoho projektů, které byly v minulosti podpořeny dotací, se nyní nachází v takzvaném stavu „udržitelnosti“. V tomto, až pětiletém období, musí být zachována pracovní místa či výzkumně vývojové kapacity, které vznikly v rámci realizace projektu. S tím související náklady mohou být uplatněny jako daňový odpočet.
 • Právě realizované projekty
  V rámci realizace projektu má každý program určené výdaje, které lze zahrnout do dotace jako způsobilé. Náklady projektu nezpůsobilé pro daný program mohou být uplatněny jako daňový odpočet. Může se jednat o náklady na zkušební výrobu, materiál, mzdy nebo cestovné.
 • Krácené výdaje
  Není neobvyklé, že některé náklady projektu jsou v žádostech o platbu kráceny. Stává se tak při nedodržení vnitřních limitů programu, administrativních chybách nebo sankcích u výběrových řízení. Na tyto náklady se tak již nevztahuje veřejné spolufinancování a mohou být zařazeny do daňového odpočtu.
 • Připravované projekty
  Pokud máte skvělý nápad k realizaci, nemá cenu čekat se zahájením projektu na vyhlášení konkrétní výzvy a schválení vaší žádosti. Náklady, vzniklé před datem uznatelnosti pro dotační projekt, mohou být opět zařazeny do daňového odpočtu.
 • Zamítnuté nebo zrušené projekty 
  Projekty, které nedosáhly na bodové hodnocení potřebné pro přidělení dotace, nebo schválené projekty, ukončené před proplacením dotace jsou způsobilé k uplatnění formou dvojího odpočtu.