Vybrané reference

 Karned Tools s.r.o.

  • Výzkumná činnost – vývoj specifických nástrojů pro obrábění.
  • Podstata projektu – zakázkový vývoj unikátních nástrojů pro obrábění různých materiálů, díky kterému se podařilo rozšířit výrobkové portfolio společnosti.

 Knomi s.r.o.

  • Výzkumná činnost – vývoj automatického zakládacího zařízení pro původní, mechanicky ovládané obráběcí stroje.
  • Podstata projektu – díky vývoji supportů a dále zakladačů se staré stroje přiblížily výkonností moderním CNC strojům.

Redrock Construction s.r.o.

  • Výzkumná činnost – vývoj mechanicky a chemicky odolných kompozitů na bázi cementových a necementových pojiv za použití druhotných surovin. 
  • Podstata projektu – aby společnost obstála v silné konkurenci výrobců stavebních hmot, musí neustále přicházet na trh s novými výrobky, které naplní požadavky moderního stavitelství.

 Lavat a.s.

  • Výzkumná činnost – vývoj vlastních nových výrobků v oblasti vakuové techniky.
  • Podstata projektu – výrobce vakuové a laboratorní techniky Lavat ve vlastním vývojovém centru kontinuálně rozvíjí bohaté know-how.

ALVAO s.r.o. 

  • Výzkumná činnost – vývoj nové verze aplikace servisdesku pro management IT služeb.
  • Podstata projektu – podstatná část mzdových nákladů na vývoj nového SW byla uplatněna jako odpočet, což fakticky výrazně snížilo náklady na uvedení nové verze na trh.

 

Partneři 

Na poli evropského byznysu jsme získali mnoho silných partnerů, s nimiž spolupracujeme
i v České republice. Benefity spolupráce s těmito velkými společnostmi dokážeme převést i na malé a střední podniky.